Monthly Archive: October 2022

05
Oct
2022

ผู้เชี่ยวชาญเตือน ภูเขาไฟปะทุเล็กน้อยอาจ ‘ลดหลั่น’ สู่หายนะทั่วโลก

ในปัจจุบัน ความคิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากภูเขาไฟนั้นเป็นไปตามสมการง่ายๆ คือ ยิ่งมีโอกาสปะทุมากเท่าไร ก็ยิ่งส่งผลเสียต่อสังคมและสวัสดิภาพของมนุษย์ 6 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ นักวิจัยเรียกร้องให้เปลี่ยนจุดโฟกัสให้ห่างจากความเสี่ยงของการปะทุของ “ภูเขาไฟระเบิด” และไปสู่สถานการณ์ที่อาจเป็นไปได้ของการปะทุที่มีขนาดเล็กกว่าใน “จุดหยิก” ที่สำคัญทั่วโลกซึ่งสร้างผลกระทบที่ทำลายล้างของโดมิโน อย่างไรก็ตาม ทีมผู้เชี่ยวชาญให้เหตุผลว่าการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงของการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่แต่หาได้ยากนั้นมากเกินไป ในขณะที่ให้ความสนใจเพียงเล็กน้อยกับผลกระทบของโดมิโนที่อาจเกิดขึ้นจากการปะทุระดับปานกลางในส่วนสำคัญๆ ของโลก นักวิจัยที่นำโดย ศูนย์การศึกษาความเสี่ยงในการดำรงอยู่ ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์...

03
Oct
2022

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเปลี่ยนผลกระทบจากการปะทุของภูเขาไฟ

นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากมนุษย์จะมีผลกระทบที่สำคัญต่อการที่ก๊าซภูเขาไฟมีปฏิสัมพันธ์กับบรรยากาศ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และสำนักงาน Met แห่งสหราชอาณาจักรกล่าวว่าการปะทุขนาดใหญ่จะมีผลกระทบมากขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศยังคงอุ่นขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความเย็นจากการปะทุขนาดเล็กและขนาดกลางอาจลดลงมากถึง 75% เนื่องจากการปะทุเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่ามาก จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาว่าผลกระทบสุทธิจะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือความเย็นเพิ่มขึ้น ภูเขาไฟปะทุขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถควบคุมได้ แต่เมื่อบรรยากาศอุ่นขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เถ้าถ่านและก๊าซที่ปล่อยออกมาจากการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่แต่ไม่บ่อยนักก็จะสูงขึ้นเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะช่วยเร่งการขนส่งวัสดุภูเขาไฟ ในรูปของหยดเล็กๆ แวววาวที่เรียกว่าละอองลอยของภูเขาไฟ จากเขตร้อนไปสู่ละติจูดที่สูงขึ้น สำหรับการปะทุครั้งใหญ่...