Don Rosa’s Banned Uncle Scrooge Comics ราคาพุ่งกระฉูด

ราคาบน eBay สำหรับเรื่องราวของลุงสครูจสองคนของ Don Rosa พุ่งสูงขึ้นหลังจากที่ Disney ถูกสั่งห้ามพิมพ์ซ้ำและสะสมทั้งหมดในอนาคต ราคาสำหรับเรื่องราวของ ลุง Scrooge McDuckที่ถูกแบนของ Don Rosa พุ่งสูงขึ้นบน eBay ราคาของลุงสครูจ #295 ของวอลต์ ดิสนีย์ ซึ่งตีพิมพ์ในปี 1994 และรวมเรื่อง...